Schoolmuziek

Ik ben in de afgelopen jaren steeds meer gaan werken als muziekdocent binnen het basisonderwijs. Ik vind het belangrijk dat ieder kind op school muziekles krijgt aangeboden omdat het experimenteren met klanken, woorden, instrumenten, liedjes en bewegingen de fantasie prikkelt en de gevoelswereld van het kind stimuleert.

Muzieklessen ondersteunen de muzikale, motorische, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook het lichaamsbewustzijn van het kind wordt bevorderd. Bovendien is gebleken dat een sterke auditieve ontwikkeling het taalgevoel van het kind positief beïnvloedt.
Ik draag hier graag mijn steentje aan bij! Op dit moment werk ik als muziekdocent binnen verschillende basisscholen in Nijmegen. Ik werk zowel in het reguliere basisonderwijs als in het speciaal basisonderwijs.

"De muziek geeft aan de ziel een ware innerlijke beschaving en maakt een deel uit van de opvoeding van een volk".
François Guizot